7 Nawyków skutecznego menedżera®


Szkolenie prowadzi nas przez wszystkie najważniejsze wątki związane z zarządzaniem. Uczestnicy poznają metody skutecznej egzekucji celów oraz radzenia sobie w warunkach presji i ograniczeń. Pracując w oparciu o własne przypadki poznają zasady budowania długotrwałych relacji oraz efektywnej komunikacji. Wykorzystując liczne narzędzia, ułatwiające nabywanie nowych kompetencji wypracowują rozwiązania pozwalające sprawniej rozwiązywać problemy, wyzwalać potencjał i zaangażowanie zespołu oraz stymulować jego kreatywność.

7 Nawyków skutecznego menedżera® to wiedza i umiejętności, dzięki którym pracownicy zrealizują kluczowe cele firmy.

Tematyka:

 • kształtowanie postaw,
 • działanie w sytuacji braku zasobów,
 • definiowanie własnej roli,
 • koncentracja na rezultatach,
 • organizacja czasu pracy,
 • podejście wygrana-wygrana w sytuacjach problemowych,
 • motywujące delegowanie,
 • budowanie zaufania,
 • zasady skutecznej komunikacji,
 • udzielanie informacji zwrotnej,
 • budowanie synergii w zespole,
 • twórcze rozwiązywanie problemów,
 • uwalnianie potencjału pracowników.

7hm

Każdy Uczestnik szkolenia otrzymuje:

 • Podręcznik Uczestnika,
 • Niezbędnik Menedżera,
 • Narzędzia (Tools) oraz dostępu do wersji multimedialnej (eTools),
 • Badanie Feedback 360° dla menedżerów przed i po szkoleniu.

Szkolenie przygotowane dla:
Menedżerów niższego i średniego szczebla oraz tych, których czeka awans. Przyda się także menedżerom, którzy szukają świeżego spojrzenia na stare problemy.


Zamów!
Więcej informacji:

22 824 11 28


 • Prowadzący:

  Jerzy Piekarski

  Certyfikowany konsultant i trener FranklinCovey. Specjalizuje się w obszarze budowania relacji, komunikacji, zarządzania czasem, przywództwa oraz metod rozwoju osobistego i zawodowego. Prowadzi szkolenia dla najwyższej kadry menedżerskiej. Ma bogate doświadczenie praktyczne, zdobyte na stanowiskach kierowniczych w działach sprzedaży i marketingu.

  czytaj dalej »

ROZWIĄZANIA:

.

Więcej informacji na temat szkolenia.

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

 • Prosimy pamiętać, aby prawidłowo wypełnić wszystkie pola formularza, zaakceptować warunki szkoleń oraz regulamin, a także zgodę na przetwarzanie danych.
 • Następnie otrzymają Państwo potwierdzenie zgłoszenia na adres e-mail.
 • W innym wypadku prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem +48 22 824 11 28.

  12-13.04.2018, с лектор: Наталия Девина

  Аз не съм платец на ДДС

  МОЛЯ ДА МИ ИЗПРАТИТЕ ФАКТУРА СЪС СЛЕДНИТЕ ДАННИ

  Съгласен съм с условията за провеждане на отворените семинари (намират се от дясната страна на страницата)*

  Приемам правилника за обучения на FranklinCovey*

  Съгласен/съгласна съм да боравите с личните ми данни за целта на регистрацията за заявеното обучение *

  Съгласен/съгласна съм да ползвате данните ми с маркетингова цел.

  В заявката сте публикували Вашия мейл адрес. Ако се съгласявате, ние бихме го използвали да Ви изпращаме наши промоции, материали, специални кампании, както и да Ви каним на наши събития

  * ИЗПРАТИ ЗАЯВКАТА


  AKCEPTUJESZ

  WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU OTWARTYM

  Zgłoszenie

  Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą odebrania wypełnionego formularza. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy FCPL Sp. z o.o. a Państwa firmą, a także oznacza akceptację warunków uczestnictwa w szkoleniu. Poprzez zgłoszenie uczestnictwa Zamawiający potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

  Wpłata

  Zamawiający zobowiązuje się do wpłaty zaliczki na poczet ceny szkolenia w wysokości 100% ceny szkolenia na konto Organizatora, najpóźniej w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia udziału w szkoleniu.

  Rezygnacja

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 5 dni roboczych lub więcej przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych po stronie Zamawiającego, pod warunkiem przesłania przez Zamawiającego informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu lub poczty elektronicznej na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji po tym terminie FCPL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury na 50% ceny szkolenia tytułem kary umownej za rezygnację ze szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.

  Odwołanie szkolenia

  FCPL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia przy braku minimalnej liczby zgłoszeń.

  Miejsce szkolenia

  Dokładną informację o lokalizacji szkolenia Uczestnik otrzyma w zaproszeniu. Organizator szkolenia wysyła je mailem na tydzień przed terminem szkolenia.

  POBIERZ FORMULARZ

  Jeśli ze względu na wewnętrzne procedury firmy nie możecie Państwo skorzystać z elektronicznego formularza, prosimy o wydrukowanie wesji, która znajduje się poniżej i odesłanie jej.

  Zgłoszenie
  Regulamin