Мисия и ценности

Нашата мисия е да подпомагаме величието на хората и организациите навсякъде.

Мисия и ценности

Нашите ценности:

  • Принципни сме. Ние сме отдадени на съдържанието, което преподаваме и се стремим да бъдем ролеви модел на принципите и практиките, по които обучаваме.
  • Трайно въздействие върху клиентите. Нашият успех идва с техния успех. Ние сме неуморими в стремежа си да изпълним обещаното към клиента.
  • Уважение към цялостната личност. Ние се ценим един друг и се отнасяме с всеки, с който работим като с истински партньор.
  • Печеливш ръст. Съществуването на компанията ни зависи от това да сме печеливши и да растем. Това ни дава възможност да изпълним мисията си.

Нашите oсновополагащи вярвания:

  • Хората в същността си са способни, стремят се към величие и имат силата да избират.
  • Принципите са непреходни, универсални и са в основата на трайната ефективност.
  • Лидерството е избор и се изгражда отвътре навън въз основа на характера.
  • Великите лидери освобождават таланта и страстта в екипите и ги насочват към правилната цел.
  • Навици на ефективност се създават чрез усърдното използване на интегрирани процеси и инструменти.
  • Поддържането на високо ниво на представяне изисква баланс между продукцията и способността за производство (фокус както върху постигането на резултати, така и върху поддържането на способността да произвеждаме).

Колеги

 
 

FranklinCovey България

В световен мащаб, FranklinCovey e с над 35 години история и е обучителна организация в областите: ефективност, продуктивност, доверие, реализация, продажби и лидерство. В САЩ, FranklinCovey Institute подготвя, сертифицира и актуализира учебното съдържание на компанията като за уникалността и високото ниво се грижи многоброен екип от преподаватели и практици по различни дисциплини.

FranklinCovey е доставчик на обучения за 90% от организациите от Fortune 100 и за над 75% от компаниите от Fortune 500. Семинарите ни са посетени от световни лидери, сред тях икономисти, съветници по международна политика и икономика, както и държавни глави. Портфолиото ни е и основа в редица престижни бизнес мениджмънт програми. То е запазена търговска марка и интелектуалната собственост на компанията е защитена. За повече детайли може да посетите и световния ни сайт: https://www.franklincovey.com/About.html

FranklinCovey e отличена в TOP 20 на доставчиците в света за лидерски обучения според www.Trainingindustry.com за последните години.

Компанията е оторизиран доставчик на IACET (International Association for Continuing Education and Training). Също така FranklinCovey си партнира, както и е регистриран обучителен доставчик и от PMI R.E.P (Project Management Institute Registered Educational Provider Program) и спазва всички съвременни обучителни норми, както и предоставя образователни програми и материали с най- високо качество.

Клиентите получават услугите ни под формата на корпоративни семинари и бизнес обучения, консултации от страна на сертифицираните ни фасилитатори, отворени обучения, авторски книги и образователни събития с мотивационен характер.

Ние във FranklinCovey вярваме, че уникалната и стабилна организационна култура е абсолютното конкурентно предимство в днешния свят. Чрез нашата дейност се стараем да подпомагаме клиентите ни в реализацията на тяхната стратегия и критично важни цели като ги консултираме с помощтта на добре образовани и въздействащи лектори – практици, които са постигнали успех в бизнеса и имат какво да споделят. Нашата задача е, поставяйки мост между теорията и практиката заедно да се усувършенстваме и печелим както в бизнеса, така и като работим съвместно с клиентите и партньорите ни за едно по-зряло и удовлетворено общество.