Efektywność sprzedaży


  • Connector.

    Filling Your Pipeline®

    Warsztaty wprowadzają proces, wsparty zaprojektowanymi przez ekspertów instrukcjami postępowania, którepomagają handlowcom przez 12 tygodni zastosować zdobytą podczas szkolenia wiedzę i na trwałe zmienić swezachowania. .

  • Connector.

    Qualifying Opportunities®

    Szkolenie pomaga szybko i skutecznie zidentyfikować wartościowe interesy oraz znacząco zmniejszyć „fikcję pipeline’u” poprzez wyeliminowanie tych mniej wartościowych. Wynikiem tego jest zredukowanie ilości czasu poświęcanego na poszukiwanie niewłaściwego biznesu, a skoncentrowanie większej jego ilości na odpowiednich ofertach. .