Podstawy zarządzania projektami


Podstawy Zarządzania Projektami zostały stworzone dla organizacji i działów firm, do których pracy nie przystają typowe metodyki zarządzania projektami. Działy marketingu, sprzedaży, czy HR codziennie realizują różnorodne projekty, jednak charakter tych przedsięwzięć ciężko wpisać w ramy klasycznych lub zwinnych metodyk zarządzania projektami.

Dzięki warsztatom, uczestnicy nauczą się skutecznie realizować udane projekty. Dowiedzą się jak wprowadzać prosty i zrozumiały proces realizacji projektu oraz jak budować w zespole nieformalny autorytet.

“Dzięki prostemu i przejrzystemu procesowi oraz nieformalnemu autorytetowi można skutecznie realizować udane projekty”.

Podczas warsztatów Uczestnicy nauczą się jak:

 • zrozumieć, że konsekwentne realizowanie udanych projektów zależy od procesu i ludzi,
 • wprowadzić cztery podstawowe zachowania, które inspirują zespół do skutecznej realizacji zadań,
 • identyfikować interesariuszy projektu oraz ustalić jasne i mierzalne rezultaty projektu,
 • zidentyfikować, ocenić i zarządzać ryzykiem w projekcie,
 • stworzyć realistyczny i dobrze zdefiniowany harmonogram projektu,
 • utrzymać współodpowiedzialność członków zespołu za plan projektu.

pzp

Uczestnicy szkolenia otrzymują:

 • podręcznik Uczestnika,
 • zestaw kart,
 • pendrive,
 • kolorowe długopisy,
 • kartki typu „post-it”,
 • szablony oceny projektu.

Szkolenie przygotowane dla:
Nieformalnych kierowników projektów.


 • Connector.Connector.

  Project Management in the 21st Century .

Zamów!
Więcej informacji:

22 824 11 28


 • Prowadzący:

  Mikołaj Foks

  Konsultant i trener w obszarze zarządzania projektami, budowania zespołów projektowych oraz zarządzania zmianą.
  Jego specjalnością jest komunikacja, ma wieloletnie doświadczenie jako dziennikarz, rzecznik prasowy oraz PR manager.

  czytaj dalej »

ROZWIĄZANIA:

.

Więcej informacji na temat szkolenia.

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

 • Prosimy pamiętać, aby prawidłowo wypełnić wszystkie pola formularza, zaakceptować warunki szkoleń oraz regulamin, a także zgodę na przetwarzanie danych.
 • Następnie otrzymają Państwo potwierdzenie zgłoszenia na adres e-mail.
 • W innym wypadku prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem +48 22 824 11 28.

  27.03.2018, с лектор: Наталия Девина
  30.05.2018, с лектор: Наталия Девина

  Аз не съм платец на ДДС

  МОЛЯ ДА МИ ИЗПРАТИТЕ ФАКТУРА СЪС СЛЕДНИТЕ ДАННИ

  Съгласен съм с условията за провеждане на отворените семинари (намират се от дясната страна на страницата)*

  Приемам правилника за обучения на FranklinCovey*

  Съгласен/съгласна съм да боравите с личните ми данни за целта на регистрацията за заявеното обучение *

  Съгласен/съгласна съм да ползвате данните ми с маркетингова цел.

  В заявката сте публикували Вашия мейл адрес. Ако се съгласявате, ние бихме го използвали да Ви изпращаме наши промоции, материали, специални кампании, както и да Ви каним на наши събития

  * ИЗПРАТИ ЗАЯВКАТА


  AKCEPTUJESZ

  WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU OTWARTYM

  Zgłoszenie

  Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą odebrania wypełnionego formularza. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy FCPL Sp. z o.o. a Państwa firmą, a także oznacza akceptację warunków uczestnictwa w szkoleniu. Poprzez zgłoszenie uczestnictwa Zamawiający potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

  Wpłata

  Zamawiający zobowiązuje się do wpłaty zaliczki na poczet ceny szkolenia w wysokości 100% ceny szkolenia na konto Organizatora, najpóźniej w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia udziału w szkoleniu.

  Rezygnacja

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 5 dni roboczych lub więcej przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych po stronie Zamawiającego, pod warunkiem przesłania przez Zamawiającego informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu lub poczty elektronicznej na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji po tym terminie FCPL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury na 50% ceny szkolenia tytułem kary umownej za rezygnację ze szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.

  Odwołanie szkolenia

  FCPL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia przy braku minimalnej liczby zgłoszeń.

  Miejsce szkolenia

  Dokładną informację o lokalizacji szkolenia Uczestnik otrzyma w zaproszeniu. Organizator szkolenia wysyła je mailem na tydzień przed terminem szkolenia.

  POBIERZ FORMULARZ

  Jeśli ze względu na wewnętrzne procedury firmy nie możecie Państwo skorzystać z elektronicznego formularza, prosimy o wydrukowanie wesji, która znajduje się poniżej i odesłanie jej.

  Zgłoszenie
  Regulamin