Przywództwo według Coveya


Szkolenie Przywództwo według Coveya dostarcza umiejętności i narzędzia wspierające liderów w przygotowywaniu zespołów do realizacji priorytetowych zadań firmy.
Proponuje uczestnikom najlepsze praktyki firm, które działają na rynku od wielu lat i odnoszą sukcesy. Podaje przykłady wybitnych liderów, którzy odnieśli sukcesy w zarządzaniu poprzez: budowanie zaufania, określania kierunku działania, dostosowanie systemów i uwalnianie potencjału pracowników.

Warsztaty wykraczają poza granice standardowego szkolenia. Wykorzystują podejście procesowe, dzięki czemu uczestnicy są zmotywowani do indywidualnej pracy przed i po szkoleniu.

Elastyczność, zaangażowanie, nastawienie na realizację celów, doskonała współpraca – to fundamenty innowacyjnych zespołów, stanowiących odpowiedź na coraz bardziej konkurencyjny rynek oraz błyskawicznie postępujący rozwój technologii.

Tematyka:

 • podstawowe zasady:
  – poziomy zaangażowania,
  – paradygmat niepodzielnej jednostki,
  – cztery chroniczne problemy organizacji,
  – jak można osiągnąć wielkość,
 • wzbudzaj zaufanie – pierwszy imperatyw lidera,
 • wskazuj kierunek – drugi imperatyw lidera
  – cel nadrzędny i wizja zespołu,
 • dostosuj systemy – trzeci imperatyw lidera
  – system zarządzania talentami,
  – procesy kluczowe,
 • uwalniaj potencjał – czwarty imperatyw lidera,
 • podsumowanie – plan działania.

7hm

Każdy Uczestnik szkolenia otrzymuje:

 • podręcznik Uczestnika,
 • kontrakt i Niezbędnik Lidera zawierający m.in. wybór fragmentów najwartościowszych książek i artykułów z zarządzania i przywództwa,
 • odpowiedzi Stephena R. Coveya na pytania najczęściej zadawane przez menedżerów,
 • opis metod i narzędzi ze szkolenia,
 • płytę CD z narzędziami ze szkolenia gotowymi do natychmiastowego wdrożenia w firmie,
 • zasoby on-line zawierające m.in. filmy ze szkolenia,
 • książkę Stephena R. Coveya,
 • badanie wskaźnika przywództwa LQ 360° przed i po szkoleniu.

Szkolenie przygotowane dla:
Menedżerów średniego i wyższego szczebla zarządzania


 • Connector.Connector.

  Copa Airlines – studium przypadku .

Zamów!
Więcej informacji:

22 824 11 28


 • Prowadzący:

  IWONA KIWERSKA

  Certyfikowany konsultant i trener FranklinCovey z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w zakresie konsultacji oraz tworzenia i prowadzenia programów szkoleniowych. Autorka szeregu projektów, których celem było wprowadzenie zmian w organizacji, budowanie kultury organizacyjnej, wdrażanie wizji, zarządzanie ludźmi, tworzenie modeli kompetencyjnych.

  czytaj dalej »

ROZWIĄZANIA:

.

Więcej informacji na temat szkolenia.

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

 • Prosimy pamiętać, aby prawidłowo wypełnić wszystkie pola formularza, zaakceptować warunki szkoleń oraz regulamin, a także zgodę na przetwarzanie danych.
 • Następnie otrzymają Państwo potwierdzenie zgłoszenia na adres e-mail.
 • W innym wypadku prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem +48 22 824 11 28.

  08-09.03.2018, с лектор: Наталия Девина

  Аз не съм платец на ДДС

  МОЛЯ ДА МИ ИЗПРАТИТЕ ФАКТУРА СЪС СЛЕДНИТЕ ДАННИ

  Съгласен съм с условията за провеждане на отворените семинари (намират се от дясната страна на страницата)*

  Приемам правилника за обучения на FranklinCovey*

  Съгласен/съгласна съм да боравите с личните ми данни за целта на регистрацията за заявеното обучение *

  Съгласен/съгласна съм да ползвате данните ми с маркетингова цел.

  В заявката сте публикували Вашия мейл адрес. Ако се съгласявате, ние бихме го използвали да Ви изпращаме наши промоции, материали, специални кампании, както и да Ви каним на наши събития

  * ИЗПРАТИ ЗАЯВКАТА


  AKCEPTUJESZ

  WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU OTWARTYM

  Zgłoszenie

  Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą odebrania wypełnionego formularza. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy FCPL Sp. z o.o. a Państwa firmą, a także oznacza akceptację warunków uczestnictwa w szkoleniu. Poprzez zgłoszenie uczestnictwa Zamawiający potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

  Wpłata

  Zamawiający zobowiązuje się do wpłaty zaliczki na poczet ceny szkolenia w wysokości 100% ceny szkolenia na konto Organizatora, najpóźniej w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia udziału w szkoleniu.

  Rezygnacja

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 5 dni roboczych lub więcej przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych po stronie Zamawiającego, pod warunkiem przesłania przez Zamawiającego informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu lub poczty elektronicznej na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji po tym terminie FCPL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury na 50% ceny szkolenia tytułem kary umownej za rezygnację ze szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.

  Odwołanie szkolenia

  FCPL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia przy braku minimalnej liczby zgłoszeń.

  Miejsce szkolenia

  Dokładną informację o lokalizacji szkolenia Uczestnik otrzyma w zaproszeniu. Organizator szkolenia wysyła je mailem na tydzień przed terminem szkolenia.

  POBIERZ FORMULARZ

  Jeśli ze względu na wewnętrzne procedury firmy nie możecie Państwo skorzystać z elektronicznego formularza, prosimy o wydrukowanie wesji, która znajduje się poniżej i odesłanie jej.

  Zgłoszenie
  Regulamin