Szybkość zaufania®


Szybkość zaufania® to dwudniowe warsztaty, dzięki którym uczestnicy uświadomią sobie, w jaki sposób budować przewagę rynkową zespołu i organizacji w oparciu o zaufanie w postaci natychmiastowych, jak i trwałych, długoterminowych skutków. Badania FranklinCovey
pokazują, że firmy działające w oparciu o zaufanie:

 • szybciej budują pozycję rynkową,
 • zwiększają wartość przedsiębiorstwa,
 • przyspieszają innowacyjność,
 • poprawiają współpracę na wszystkich poziomach,
 • wzmacniają partnerskie relacje,
 • mają skuteczniejszą realizację celów,
 • mogą liczyć na większą lojalność klientów i pracowników,
 • mają zaufanie “pracowników”, którzy angażują się w realizację decyzji przełożonych.
Dzięki przywództwu opartemu na zaufaniu oraz zaangażowanym pracownikom, organizacja może osiągać trwałe rezultaty.

Podczas warsztatu Uczestnicy:

 • zdefiniują korzyści, jakie dla biznesu ma budowa kultury organizacji o wysokim poziomie zaufania,
 • dowiedzą się, jak inni postrzegają ich osobistą wiarygodność, dzięki indywidualnemu badaniu wskaźnika zaufania tQ™,
 • zrozumieją, jakie koszty niskiego zaufania w firmie i określą, jakie zyski mogą mieć ze wzrostu zaufania we wzajemnych relacjach,
 • opracują plan budowania zaufania – jak zmienić swoje postępowanie wobec kluczowych osób w otoczeniu.

sot

Każdy Uczestnik szkolenia otrzymuje:

 • podręcznik Uczestnika,
 • książkę “Szybkość zaufania” Stephena M.R. Coveya,
 • “Tygodniowy proces współpracy”,
 • “Projekt zaufanie – Plan działań”,
 • karty zaufania,
 • materiały multimedialne,
 • badanie wskaźnika zaufania tQ 360° przed i po szkoleniu.

Szkolenie przygotowane dla:
Menedżerów na wszystkich poziomach w organizacji.


 • Connector.Connector.

  Lego – studium przypadku.

Zamów!
Więcej informacji:

22 824 11 28


 • Prowadzący:

  IWONA KIWERSKA

  Certyfikowany konsultant i trener FranklinCovey z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w zakresie konsultacji oraz tworzenia i prowadzenia programów szkoleniowych. Autorka szeregu projektów, których celem było wprowadzenie zmian w organizacji, budowanie kultury organizacyjnej, wdrażanie wizji, zarządzanie ludźmi, tworzenie modeli kompetencyjnych.

  czytaj dalej »

ROZWIĄZANIA:

.

Więcej informacji na temat szkolenia.

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

 • Prosimy pamiętać, aby prawidłowo wypełnić wszystkie pola formularza, zaakceptować warunki szkoleń oraz regulamin, a także zgodę na przetwarzanie danych.
 • Następnie otrzymają Państwo potwierdzenie zgłoszenia na adres e-mail.
 • W innym wypadku prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem +48 22 824 11 28.

  18 - 19 grudzień 2017, Trener Iwona Kiwerska

  22 - 23 lutego 2018, Trener Iwona Kiwerska

  14 - 15 czerwca 2018, Trener Iwona Kiwerska

  15 - 16 listopada 2018, Trener Iwona Kiwerska

  Nie jestem płatnikiem VAT

  PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY PRO FORMA

  Akceptuję warunki szkoleń otwartych (dostępne po prawej stronie)*

  Akceptuję regulamin szkolenia FranklinCovey*

  (Przeczytaj regulamin)

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych *

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych w zakresie niezbędnym do obsługi logistycznej zgłoszenia, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych jest FCPL Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Włodarzewskiej 33. Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jest jednak niezbędne, żeby móc zarejestrować Państwa zgłoszenie w serwisie.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osoby dokonującej zgłoszenia w celach marketingowych, w tym na otrzymywanie informacji handlowych na podany w formularzu adres e-mail, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak bez wyrażenia zgody nie będziemy mogli wysyłać do Państwa informacji o nowościach i aktualnych promocjach. Informujemy również, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Administratorem danych jest FCPL Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Włodarzewskiej 33.

  * Wymagane


  AKCEPTUJESZ

  WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU OTWARTYM

  Zgłoszenie

  Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą odebrania wypełnionego formularza. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy FCPL Sp. z o.o. a Państwa firmą, a także oznacza akceptację warunków uczestnictwa w szkoleniu. Poprzez zgłoszenie uczestnictwa Zamawiający potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

  Wpłata

  Zamawiający zobowiązuje się do wpłaty zaliczki na poczet ceny szkolenia w wysokości 100% ceny szkolenia na konto Organizatora, najpóźniej w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia udziału w szkoleniu.

  Rezygnacja

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 5 dni roboczych lub więcej przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych po stronie Zamawiającego, pod warunkiem przesłania przez Zamawiającego informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu lub poczty elektronicznej na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji po tym terminie FCPL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury na 50% ceny szkolenia tytułem kary umownej za rezygnację ze szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.

  Odwołanie szkolenia

  FCPL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia przy braku minimalnej liczby zgłoszeń.

  Miejsce szkolenia

  Dokładną informację o lokalizacji szkolenia Uczestnik otrzyma w zaproszeniu. Organizator szkolenia wysyła je mailem na tydzień przed terminem szkolenia.

  POBIERZ FORMULARZ

  Jeśli ze względu na wewnętrzne procedury firmy nie możecie Państwo skorzystać z elektronicznego formularza, prosimy o wydrukowanie wesji, która znajduje się poniżej i odesłanie jej.

  Zgłoszenie
  Regulamin