Książki

7h

“7 Nawyków skutecznego działania”

7 nawyków skutecznego działania to biblia współczesnego człowieka. Jeden z najbardziej wpływowych ludzi Ameryki wskazuje, jak – kierując się wewnętrzną uczciwością, poszanowaniem innych, a przede wszystkim świadomością tego, co najważniejsze, a nie tego, co pilne – doprowadzić do erupcji własnych możliwości i tworzyć synergię, oznaczającą zwielokrotnione efekty wspólnych działań. Wypracowanie owych siedmiu nawyków prowadzi do twórczych zmian wewnętrznych, kształtowania trwałych relacji z innymi, inspirującego przywództwa na poziomie osobistym, interpersonalnym i menedżerskim. Swoje tezy autor ilustruje barwnymi, wiarygodnymi przykładami zaczerpniętymi z własnych doświadczeń.

8h

“8. Nawyk”

Stephen R. Covey jest autorem swego rodzaju fenomenu na światową skalę – 7 Nawyków skutecznego działania. Dzięki tym sprawdzonym zasadom dziesiątki milionów ludzi udoskonaliły swoje życie i funkcjonowanie swych organizacji.
Jednak znaczące zmiany, jakie zachodzą w naszej rzeczywistości, wymagają nowego podejścia i nowych metod. Covey proponuje zatem kolejny, równie skuteczny jak poprzednie 8. nawyk. Pozwala on wykroczyć poza zwykłą efektywność działania, odnaleźć prawdziwy sens naszej pracy i związków z ludźmi, a dzięki temu osiągnąć pełną życiową satysfakcję.

sot

“Szybkość zaufania”

W epoce naznaczonej skandalami w biznesie zaufanie staje się kluczowym warunkiem sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstw. W wymierny sposób przyspiesza działania, zwiększa zyski i pozwala budować satysfakcjonujące relacje biznesowe i osobiste. Autor, ekspert w dziedzinie przywództwa, radzi, jak budować zaufanie i stawać się wiarygodnym partnerem w interesach, dobrym pracodawcą i porywającym liderem, a także lepszym współmałżonkiem i rodzicem. Z książki tej dowiesz się m.in.:

  • jakie zachowania cechują najbardziej godnych zaufania ludzi biznesu;
  • w jaki sposób wiarygodność pozwala zmniejszyć koszty i zmaksymalizować zyski;
  • jak odbudować utracone zaufanie.

p

“Zasady skutecznego przywództwa”

Kontynuacja opracowanych przez Coveya 7 Nawyków skutecznego działania, cieszących się niezwykłą popularnością nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale także w Europie. Tym razem autor wyjaśnia, jakimi cechami powinien się charakteryzować i jakim zasadom hołdować przywódca, by w pełni wykorzystać energię, zdolności i umiejętności swoje oraz osób, którymi kieruje, i uzyskać w ten sposób najlepsze efekty nie tylko w wymiarze zawodowym, ale i ludzkim.

sot

“3. Rozwiązanie”

Przełomowe podejście do rozstrzygania konfliktów i kreatywnego radzenia sobie z problemami zawodowymi, społecznymi i osobistymi.
Autor wyjaśnia, jak wykraczać poza „moją” i „twoją” stronę, a nawet kompromisy, tak by zakończyć spór bądź negocjacje w sytuacji lepszej niż ta, do której początkowo dążyliśmy. Poprzez zaczerpnięte z życia przykłady pokazuje, jak jego koncepcje zastosowano w praktyce, by stworzyć nową, lepszą rzeczywistość – w zwalczaniu przestępczości, zwłaszcza wśród młodocianych, w podnoszeniu poziomu nauczania i wyników szkolnych, w naprawianiu relacji pomiędzy wspólnikami w firmie, a także rodzicami i dziećmi.
W obliczu trudnych wyzwań i dylematów współczesności – ochrony środowiska i zachowywania miejsc pracy, ubóstwa, słabnących więzi międzyludzkich – umiejętność wypracowywania nowej drogi jest sprawą kluczową.

p

“Najpierw rzeczy najważniejsze”

Naucz się określać priorytety i skutecznie zarządzać czasem.
Wszyscy musimy radzić sobie z ogromem obowiązków, zadań i wyzwań, jakie stawia życie. Mamy przy tym poczucie, że powinniśmy być świetnie zorganizowani i odnosić sukcesy na każdym polu. Jest to jednak niezmiernie trudne – musimy dokonywać wyborów i ustanawiać priorytety. I tu okazuje się, że umiejętność porządkowania spraw to nie lada sztuka.
Autorzy pokazują, jak dzielić sprawy na naprawdę ważne i takie, które można pominąć. Uświadamiają nam, że nie chodzi o to, by robić więcej w krótszym czasie i być niewolnikiem zegara i terminarzy. Oferują za to nowoczesny sposób zarządzania czasem, który pozwala ujrzeć życie jako harmonijną całość.
Książka ta stanowi nieocenioną pomoc zarówno dla zapracowanych biznesmenów, jak i dla wszystkich, którzy chcą wieść bardziej satysfakcjonujące życie.

4dx

“The 4 Disciplines of Execution”

An insightful new book from the multimillion-copy bestselling author Sean Covey and the FranklinCovey organization based on their work with hundreds of thousands of employees and large companies to unveil the essential disciplines proven to help businesses and individuals realize their most important goals.
The 4 Disciplines of Execution is a simple, repeatable, and proven formula for executing on your most important strategic priorities in the midst of the whirlwind. By following The 4 Disciplines leaders can produce breakthrough results, even when executing the strategy requires a significant change in behavior from their teams.
4DX is not theory. It is a proven set of practices that have been tested and refined by hundreds of organizations and thousands of teams over many years. When a company or an individual adheres to these disciplines, they achieve superb results—regardless of the goal. 4DX represents a new way of thinking and working that is essential to thriving in today’s competitive climate. Simply put, this is one book that no business leader can afford to miss.

5d

“The 5 Choices: The Path to Extraordinary Productivity”

The time management experts at FranklinCovey share their five critical techniques for avoiding distractions and paying focused attention to our most important goals and tasks in our daily lives.
Every day brings us a crushing wave of demands: a barrage of texts, emails, interruptions, meetings, phone calls, tweets, blogs-not to mention the high-pressure demands of our jobs-that can be overwhelming and exhausting. The sheer number of distractions can threaten our ability to think clearly, make good decisions, and accomplish what matters most, leaving us worn out and unfulfilled.
Now FranklinCovey offers powerful insights drawn from the latest neuroscience and decades of experience and research in the time-management field to help you master your attention and energy management through five fundamental choices that will increase your ability to achieve what matters most to you. The 5 Choices is time management redefined for the twenty-first century: it increases the productivity of individuals, teams, and organizations and empowers you to make more selective, high-impact choices about where to invest your valuable time, attention, and energy.

k

“Predictable Results in Unpredictable Times”

If there is one thing that is certain in business, it is uncertainty; still, some companies perform reliably and with excellence in spite of changing circumstances. Predictable Results in Unpredictable Times is about four essentials for getting great performance in good times and bad.
1. Excellent Execution: Winning companies have simple goals with clear targets and strong follow-through. All team members know what to do about the goals and they execute precisely.
2. High Trust Levels with All Stakeholders: Low trust slows you down and raises your costs especially in times of turmoil. But when trust levels rise, everything speeds up and costs go down.
3. Achieving More with Less: In tough times, everyone tries to do more with less, but the real question is more of what? Winning companies focus on giving more value not just cutting back.
4. Transforming Fear into Engagement: Unpredictable times create anxieties that distract you just when you need total focus. Winning organizations entrust people with a mission and strategy they can believe in, channeling their anxiety into results.
These principles can help companies win regardless of the turbulence of the ride or the shock of overwhelming change.

lgr

“Let’s Get Real or Let’s Not Play: Transforming the Buyer/Seller Relationship”

The new way to transform a sales culture with clarity, authenticity, and emotional intelligence.
Too often, the sales process is all about fear. Customers are afraid that they will be talked into making a mistake; salespeople dread being unable to close the deal and make their quotas. No one is happy. Mahan Khalsa and Randy Illig offer a better way.
Salespeople, they argue, do best when they focus 100 percent on helping clients succeed. When customers are successful, both buyer and seller win. When they aren’t, both lose. It’s no longer sufficient to get clients to buy – a salesperson must also help the client reduce costs, increase revenues, and improve productivity, quality, and customer satisfaction.