Zwycięska kultura

Jedynie zmiana ludzkich zachowań może przemienić kulturę organizacji. Wierzymy, że wewnętrzna motywacja jest kluczem do silnej kultury. Silna kultura umożliwia stały i pewny wzrost produktywności, ponieważ wyzwala nieużywany dotychczas potencjał. Uwolniony potencjał pojedynczych osób i całej organizacji nazywamy właśnie zwycięską kulturą.

Czym jest kultura?

Kultura to kolektywne zachowania ludzi w organizacji; natura wzajemnych relacji; zwerbalizowane i niezwerbalizowane wartości, standardy i systemy. To także niepisane prawa, subtelne przekazy, które są wyjątkowe i rozpoznawalne tylko w Twojej organizacji, zarówno wewnątrz, jak i poza nią. Kultura jest obecna zawsze, w każdym działaniu i kontakcie – lecz tylko niewielu z nas jest tego naprawdę świadomych.

Zwycięska kultura jest kapitałem!

Nasza rola

FranklinCovey zapewnia usługi i wsparcie procesu wzmacniania i doskonalenia Twojej kultury organizacyjnej. Proponujemy dopasowane programy i działania. Widoczne korzyści dla organizacji to mierzalne i powtarzalne rezultaty, ponieważ kultura organizacyjna jest systemem operacyjnym XXI wieku.

Silne kultury tworzone są w świadomy sposób.

Skąd pochodzicie i gdzie chcecie dążyć? Zapewniamy łączność pomiędzy przeszłością a przyszłością i wspieramy w wyborze najtrafniejszej kultury organizacyjnej, opartej na zasobach ludzkich, procesach i niepisanych zasadach organizacji. To jest właśnie droga do rozwoju kultury organizacyjnej, które będzie największą przewagą konkurencyjną. Bez świadomego wyboru, jedyną możliwością jest poleganie na tym, co akurat jest aktualne i na sytuacji bieżącej. Kultura jest pewną stałą, dlatego musi być sterowana w świadomy sposób.

Ludzie są kluczową wartością

Zmiana zachowania wśród pracowników wymaga spójności i dawania przykładu przez liderów organizacji. Tylko wtedy są w stanie przełamać cykl dawnych nawyków i schematów.

Pracownicy będą wdrażać swoje zachowanie z etyką organizacji tylko wtedy, jeśli zaufają swoim liderom. Tak więc liderzy powinni sami wykazywać się pożądanymi zachowaniami i celowo zachęcać do nich pracowników. Ważna jest też spójność w korygowaniu zachowań niepożądanych – liderzy powinni trzymać się podjętych decyzji ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Struktura

Oferujemy Twoim pracownikom strukturę, dzięki której będą mogli wdrażać realizację celów organizacji od wewnątrz. Ta struktura łączy nowe zachowania z oczekiwanym rezultatem, niczym kompas koncentrując się na wybranym celu, a również wprowadza i koncentruje się na zmianie. Stanowi ramę dla pracowników, pozwalającą im na wykazywanie się przedsiębiorczością i przyjmowanie odpowiedzialności za ich działania. Pozwala to na zachowanie zarówno wolności, jak i stabilizacji.

Silny i zrównoważony rozwój.

Jeśli potrzebujesz rezultatów, które będą trwać, konieczne jest wzmocnienie kultury poprzez codzienne zachowania. Można to osiągnąć dzięki:

  • tworzeniu spójnych zasad dotyczących współpracy,
  • otwartej i uczciwej komunikacji na temat postępów,
  • dyskusji na temat zachowań i rozbieżności pomiędzy zachowaniami obserwowanymi, a pożądanymi.

Będąc zwyczajną częścią dnia w atmosferze zaufania ten temat staje się zwyczajny, co eliminuje jakiekolwiek napięcie w dyskusji.

(Oferujemy nowy język i symbole, aby to osiągnąć. Oznacza to, że pracownicy szybko je wdrażają i stosują. Nowe idee inspirują i zachęcają do działania).

Zwycięska kultura w Twojej organizacji?

Dzięki kombinacji świadomego wyboru, liderom na istotnych stanowiskach będących wzorami, przejrzystej strukturze oraz zrównoważonemu rozwojowi, twoja organizacja także może zbudować zwycięską kulturę.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o budowaniu zwycięskiej kultury, skontaktuj się z nami.